Zameriavame sa hlavne na projekty v logistike a rezidenčnom bývaní, preto sme schopní ponúknuť klientom v tomto segmente komplexné služby a riešenia šité na mieru.
V záujme trendu hľadania alternatívnych zdrojov pri výrobe elektrickej energie investujeme do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré už dnes prinášajú veľa výhod a v blízkej budúcnosti sa stanú hlavným zdrojom elektrickej energie nezaťažujúcej životné prostredie
Okrem pestovania poľnohospodárskych plodín sa zaoberáme výskumom nových procesov v pestovaní travín a krmovín ekologickou cestou a jeho aplikovaním do praxe.
Naším cieľom je analýza finančného trhu, výber správnej investičnej stratégie a nástrojov a vyhľadávanie investičnej príležitosti s malou mierou rizika so zaujímavým výnosom.